TEKNİK ALTYAPI PROJELERİ TASARIMI

 • Yol Projeleri
 • İçme ve Kullanma Suyu İletim ve Dağıtım Şebekeleri
 • Yağmursuyu Toplama Sistemleri
 • Drenaj Sistemleri
 • Yangın Suyu Sistemleri
 • Sulama Suyu İletim ve Dağıtım Şebekeleri
 • Elektrik İletim ve Dağıtım Şebekeleri
 • Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarımı
 • Depo ve Pompaj istasyonları Tasarımı

ÇALIŞMA ADIMLARI

 • Etüd

 • Avan Proje

 • Uygulama Projesi

 • Süperpoze Proje

 • Metraj ve Keşif Hazırlanması

 • İhale Dosyası Hazırlanması

ETÜD

 • Tasarım Alanı İmar Planı ve Harita Araştırmaları

 • Resmi Kurum ve Kuruluşların Teknik Şartname Araştırmaları

 • Resmi Kurum ve Kuruluşların Teknik Görüşlerinin Alınması

 • Topografik Alımlar

 • Su KaynaklarıAraştırması

 • Deşarj  Yeri ve Kriterleri Belirlenmesi

 • Enerji Alım NoktalarıAraştırması

 • Gaz Alım Noktaları Araştırması

 • Zemin Özellikleri Araştırması

 • Jeolojik Durum Araştırması

 • Hidrolojik Durum  Araştırması

 • Oşinografik Durum Araştırması

 • Arıtma Tesisi Proses Seçimi

 • Korunması Gereken Yapı ve Bitki örtüsü Araştırmaları

 • Maliyet Araştırmaları

 • Etüd Sonuç Raporu Hazırlanması

AVAN PROJE

 • Etüd sonuç raporu ve/veya ÇED raporu sonuçları dikkate alınarak , tasarım alanısayısallaştırılmış halihazır paftaları ve imar planlarının bilgisayar ortamında değerlendirilmesi,  çevre düzenleme ve teknik altyapı tesisleri ön yaklaşım projelerinin hazırlanması.

 • Teknik altyapı tesislerinin birbirine ve çevre düzenleme projelerine göre konumlarının belirlenmesi.

UYGULAMA PROJESİ

 • Avan Proje çalışmaları esas alınarak sistemlerin ,ilgili teknik şartnameleri ve uluslararası kabul gören hesap metodlarına uygun hidrolik , hidrolojik , oşinografik , topografik , mekanik hesap tabloları oluşturularak sonuçların planlara aktarılması.

 • Seçilen inşaat teknolojisine uygun detay projelerin hazırlanması.

SÜPERPOZE PROJE

 • Teknik altyapı ve çevre düzenleme tasarımlarının ortak bir plan üzerinde değerlendirilerek gerekli enkesit , boykesit , cross , izometrik , perspektif paftaları ile birlikte koordinat , offset , şenaj  listelerinin hazırlanması.

METRAJ ve KEŞİF HAZIRLANMASI

 • Resmi ve/veya özel pozların imalat etaplarına göre sistemlerin metraj ve keşif dosyalarının hazırlanması.

İHALE DOSYASI HAZIRLANMASI

 • Seçilen inşaat teknolojisine ve inşaat etaplarına göre ihale dosyalarının hazırlanması.